VI Konferencja Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Warszawa

VI Konferencja Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Warszawa

VI Konferencja Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii

Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
19-20 stycznia 2024 Warszawa

To była okazja do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń.

W programie VI Konferencji Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii przewidziano warsztaty z interpretacji MRI, dyskusje oraz liczne wykłady eksperckie, w tym:

  • Terapia pomostowa w SM;
  • Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w programie lekowym terapii migreny przewlekłej;
  • Rekomendacje Sekcji SM i Neuroimmunologii PTN dotyczące ryzyka onkologicznego u chorych z SM leczonych DMT;
  • Autoimmunologiczne zapalenie mózgu – od diagnostyki do terapii;
  • Rodzinne SM.

Dyskusje na salach wykładowych, warsztatach i stoiskach wystawienniczych pozwoliły na wymianę doświadczeń, wiedzy oraz umiejętności.

Zabudowa stoisk targowych -"Grupa RB Targi"- Projektowanie, budowa i montaż stoisk targowych.
Projektujemy i budujemy stoiska targowe oraz stoiska wystawiennicze.
Modułowe stoiska targowe, stoisko wyspowe, ściany wodne, meble wystawiennicze.
Obsługujemy: targi, wystawy, konferencje, kongresy, eventy.

<< POWRÓT