ORGANIZACJA EVENTÓW, SZKOLEŃ I KONFERENCJI

Organizujemy eventy, konferencje, wyjazdy integracyjne oferując pakiekty rozszerzone o szkolenia i warsztaty. W innowacyjny sposób łączymy zdobywanie cennej wiedzy z integracją i rozrywką.

Nasze warsztaty i szkolenia projektowane są na miarę indywidualnych potrzeb Klienta. W zależności od tematyki oferujemy także merytorycznych ekspertów gwarantujących najwyższą jakość szkolenia.

Szkolenia

INFORMACJA O TRENERZE:

Wiesława Dróżdż - Doradca strategiczny Public Relations

Wykładowczyni i trenerka wystąpień publicznych.

Unikatowe doświadczenie zdobyła na stanowisku rzeczniczki prasowej wielu instytucji, w tym reprezentowała trzech kolejnych Ministrów Finansów na stanowisku Rzecznika Prasowego.

Pełniła także funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Ministra ds. promocji i komunikacji społecznej.

Prowadzi zajęcia ze studentami uczelni wyższych oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego.

Absolwentka podyplomowych studiów Executive Master of Business Administration Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, Laboratorium Psychoedukacji SWPS w Warszawie na kierunku Coaching, Prawa Administracyjnego na UŚ w Katowicach, Wydziału Administracji i wielu innych.

Posiada certyfikację wg standardów akredytacji profesjonalnych coachów ICF na poziomie ACC i PCC. Specjalizuje się w warsztatach rozwijających kompetencje „miękkie” menadżerów w obszarach:

  • Public Relations,
  • wystąpienia publiczne,
  • komunikacja interpersonalna,
  • autoprezentacja,
  • standardy obsługi klienta,
  • negocjacje.

KATALOG SZKOLEŃ

Temat szkolenia: Sztuka wystąpień publicznych w tym on-line i offline

Korzyści dla uczestników:

Warsztaty są podstawą sztuki autoprezentacji. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak przygotowywać się do wystąpień publicznych oraz jak pracować nad swoim wizerunkiem i swobodą wypowiedzi. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które mają np. problem z tremą i chcą podszkolić umiejętności autoprezentacji, zarówno w wystąpieniach na żywo, jak i online.

Temat szkolenia: RADZENIE SOBIE Z KONFLIKTEM – z uwzględnieniem profili osobowościowych

Korzyści dla uczestników:

Podniesienie kompetencji w obszarze zarządzania trudną sytuacją interpersonalną. Poznanie coachingowych metod zarządzania konfliktem z uwzględnieniem profili osobowościowych oraz sposobów perswazji. Podniesienie poziomu skuteczności w komunikacji z innymi osobami. Nabycie umiejętności zrozumienia kodu komunikacji z różnymi wzorcami poprzez poznanie intencji drugiej strony, rozpoznawanie metaprogramów i sposobów ich świadomego, etycznego wykorzystania podczas konfliktu. Poszerzenie umiejętności argumentowania z wykorzystaniem asertywności i kultury osobistej w komunikacji.

Temat szkolenia: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I ASERTYWNA

Korzyści dla uczestników:

Podniesienie kompetencji osobistych w zakresie komunikowania się poprzez poznanie technik i metod skutecznej komunikacji w kontaktach ze współpracownikami, przełożonymi, jak też w procesie obsługi klienta. Po zakończeniu szkolenia uczestnik zna mechanizmy efektywnej komunikacji międzyludzkiej, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji, jest świadomy swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikacji oraz potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku pracy. Ma również świadomość istnienia barier w komunikacji i potrafi je skutecznie niwelować.

Temat szkolenia: RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Korzyści dla uczestników:

Podczas warsztatu, uczestnicy zidentyfikują swoje źródła stresu, poznają możliwości niwelowania jego negatywnych skutków oraz poznają sprawdzone sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Dzięki poznaniu technik relaksacji, uczestnicy uzyskają swoje osobiste sposoby radzenia sobie ze stresem. Ponadto, poznają techniki automotywacji co pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Temat szkolenia: TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Korzyści dla uczestników:

Głównym celem warsztatu jest odkrycie możliwości wychodzenia poza schemat dotychczasowego, rutynowego myślenia oraz wzmocnienie motywacji do twórczego myślenia i działania. Dzięki ćwiczeniom, uczestnicy poznają sprawdzone techniki twórczego myślenia, które przyczynią się do poszerzenia umiejętności wychodzenia poza schemat stereotypowego bądź dotychczasowego sposobu myślenia. Zajęcia odkryją potencjał uczestników do wykorzystywania twórczego myślenia i działania w codziennej pracy i życiu, dzięki któremu łatwiej będą reagować na stojące przed nimi wyzwania.

Temat szkolenia: ZARZĄDZANIE LUDŹMI - FAKTY I MITY O SKUTECZNYM WYDAWANIU POLECEŃ.
Temat szkolenia: SKUTECZNY MENEDŻER - JAK MÓWIĆ, ABY NAS SŁUCHANO.
Temat szkolenia: SIŁA PERSWAZJI - JAK PRZEKONAĆ DO SWOJEJ RACJI W 5 MIN?
Temat szkolenia: COACHINGOWE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM.